Viiden kohdan listaus oikean suorahakukumppanin valintaan

Viiden kohdan listaus oikean suorahakukumppanin valintaan

Kun yrityksessä tunnistetaan johdon rekrytointitarve, on aiheellista pohtia sopivaa rekrytointimenetelmää oikean henkilön löytämiseksi haettavaan rooliin.

Suorahakua käyttämällä rekrytoiva esimies säästää aikaa, rahaa ja vaivaa verrattuna muihin hakumenettelyihin. Samalla varmistetaan, että rooliin löytyy varmasti parhaista sopivin ehdokas. Suorahakukonsultit tuntevat markkinatilanteen ja etsivät tarvittaessa sopivat sekä motivoituneet kandidaatit myös pääasiallisen markkina-alueen ulkopuolelta. Rekrytoiva esimies pääsee haastattelemaan kriteerit täyttäviä kandidaatteja ja välttyy näin turhilta haastatteluilta. Suorahakuyhtiö tekee myös tarvittavat tausta- ja referenssitarkistukset luottamuksella ja diskreetisti vahvalla kokemuksella ennen valintaa.

Miten valitset suorahakuyhtiöistä parhaiten omaan henkilöhakuusi sopivan kumppanin?

Olemme pohtineet tätä ja tehneet viiden kohdan listauksen siitä, mitkä asiat olisi hyvä selvittää ennen toimeksiannon antamista suorahakuyhtiölle:

  1. Toimeksiannon aloitusvaiheen tärkeys: Huolellisen aloituskeskustelun kautta toimeksiantajan ja suorahakukonsultin välille syntyy selkeä ymmärrys siitä, mitä osaamista organisaatiossa/tehtävässä tarvitaan. On tärkeää myös pohtia, minkälainen henkilö sopii parhaiten organisaation kulttuuriin. Tämän keskustelun lopputuloksena syntyy myös suorahakukumppanin huolellisesti laatima tehtäväkuvaus, jota käytetään työkaluna prosessissa ja tehtävän esittelyssä kandidaateille.​​
  2. Ketkä varsinaisesti tekevät researchin ja arvioivat kandidaatteja? Varmista, että tiedät, minkälaisella tiimillä suorahakukumppanisi ryhtyy toimeen. Kuka tekee ensimmäiset yhteydenotot, ketkä haastattelevat ja arvioivat ehdokkaat? Jokaisella IMS Talentin suorahakutoimeksiannolla on aina nimetty konsultti, joka vastaa asiakassuhteesta, haastatteluista, ehdokasarvioinnista ja raportoinnista, sekä Assignment Manager, joka vastaa toimeksiannon researchista ja ensimmäisistä yhteydenotoista.
  3. Minkälaiset valintamenetelmät suorahakuyhtiöllä on? Haastattelutekniikka, työpersoonan ja kompetenssipotentiaalin arviointi sekä referenssitarkistukset? Onko suorahakuyhtiöllä käytössään tutkimukseen ja tietoon perustuvat arviointimenetelmät ja työkalut?
  4. Onko suorahakukumppani kansainvälisesti verkostoitunut? IMS Talent kuuluu kansainväliseen IMD International Search Group:iin, jolla on yli 40 toimistoa 25 maassa. IMS Talent on myös The Association of Executive Search Consultants (AESC) maailmanlaajuisen suorahakuyritysten järjestön jäsen.
  5. Varmista, että suorahakukumppanisi seuraa ja mittaa työnsä laatua! Keräämme jatkuvasti palautetta niin asiakkailtamme kun ehdokkailtakin. Rekrytoidun henkilön lisäksi on tärkeää, että myös muille ehdokkaille jää positiivinen kuva koko prosessista sekä rekrytoivasta yrityksestä. Rekrytointipäätöksen jälkeen on myös tärkeää tietää, kuinka hyvin rekrytoidut henkilöt pysyvät, kehittyvät ja etenevät valinnan jälkeen uuden työnantajan palveluksessa. Me IMS Talentilla pidämme tiivistä yhteyttä niin toimeksiantajaan kun rekrytoituun henkilöön eri vaiheissa tehtävässä aloittamisen jälkeen.

Onnistuneet rekrytoinnit ovat organisaation menestyksen kannalta olennaisen tärkeitä. Toivottavasti tästä listasta on apua, kun seuraavan kerran yrityksenne on käynnistämässä uutta rekrytointiprosessia ja pohtii sopivan suorahakukumppanin valintaa.

Lue lisää suorahakupalveluistamme

Tutustu IMS Talentin konsultteihin