Hallitusjäsenten suorahaku ja hallitusarvioinnit

Me autamme asiakasyrityksiämme rakentamaan ja kehittämään osaavia ja tehokkaita hallituksia hallitusjäsenten suorahaun sekä hallitustyön arvioimisen ja kehittämisen avulla.

Hallitusjäsenten suorahaku

Tarjoamme asiakasyrityksillemme kansainvälisen markkinaosaamisen ja prosessin, mikä tehokkaasti mahdollistaa yrityksen strategisia tarpeita vastaavan osaavan ja monipuolisen hallituksen rakentamisen.

Hallitusjäsenten suorahakusisältää seuraavat vaiheet:

  1. Perehtyminen ja toimeksiannon ymmärtäminen
  2. Kandidaattiprofiilin määrittely ja research-strategian laadinta
  3. Research-vaihe
  4. Long-listan esittely
  5. Ehdokkaiden kontaktointi
  6. Ehdokkaiden haastattelut ja raportointi
  7. Short-listan esittely
  8. Asiakkaan suorittamat haastattelut
  9. Referenssilausunnot
  10. Ehdotus valinnasta

Hallitusarviointi

Ammattimainen hallituksen arviointiprosessi auttaa parantamaan hallituksen strategista vaikuttavuutta. Tavoitteena on osaava ja tehokkaasti toimiva hallitus, joka katsoo eteenpäin ja tuo organisaatiolle lisäarvoa.

Hallituksen arviointiprosessi sisältää normaalisti seuraavat vaiheet:

1

Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja toimitusjohtajan sekä usein myös valikoitujen johtoryhmän jäsenten haastattelut. Haastatteluhavaintojen avulla räätälöimme online-kyselyt vastaamaan hallituksen ja yhtiön tarpeita.

2

Räätälöity online-kysely hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Hallituksen arviointiprosessin yhteydessä arvioimme yleensä toimitusjohtajan ja usein myös hallituksen yksittäiset jäsenet (peer review).

3

Tulosten analysointi, tulkinta ja kirjoittaminen.

4

Havaintojen ja suositusten raportointi hallitukselle sekä omistajien edustajille.

Toimitusjohtajan arviointi (hallitusarvioinnin yhteydessä)

Suoritamme yleensä toimitusjohtajan arvioinnin hallitusarvioinnin yhteydessä, jolloin sekä hallitus että toimitusjohtaja itse arvioivat toimitusjohtajan toimintaa ja yhteistyötä hallituksen kanssa.

Raportoinnistamme käy ilmi toimitusjohtajan itsearviointi sekä hallituksen jäsenten arviot toimitusjohtajasta. Haastattelujen ja verkkokyselyn perusteella määritämme toimitusjohtajan vahvuudet ja laadimme havainnot jatkokeskustelua varten.

Toimitusjohtaja saa palautetta arvioinnin tuloksista, ja niitä voidaan hyödyntää hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välisen kehityskeskustelun taustamateriaalina.

Ota yhteyttä

Hyvän johtajan ominaisuuksia eivät ole vain määrätietoisuus ja tehokkuus -hänen on myös oltava sopiva haettavaan tehtävään.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme? Ole meihin yhteydessä: