Johtoryhmien arviointi

Hyvä ja tehokas johtoryhmä tuntee roolinsa ja keskittyy oikeisiin asioihin.

Johtoryhmällä tulee olla kattava kokonaiskuva organisaation toiminnasta, hyvä ymmärrys omasta tehtävästään sekä kirkas yhteinen tavoite. Johtoryhmässä tulisi olla monipuolinen kokoonpano niin, että kaikki jäsenet täydentävät toisiaan ja ovat yhdessä enemmän kuin osiensa summa.

Johtoryhmien tulee olla räätälöityjä yhtiön tilanteeseen ja strategiseen vaiheeseen. Lähestymistapamme mahdollistaa johtoryhmien arvioinnin ja kehittämisen menestyshakuisten organisaatioiden tarpeisiin.

Johtoryhmien arviointi sisältää seuraavat vaiheet:

1

Arvioinnin tarpeen ymmärtäminen ja tavoitteiden asettaminen hallituksen ja/tai toimitusjohtajan kanssa.

2

Sovittujen haastatteluiden läpivieminen ja mahdollisten online-kyselyiden räätälöinti.

3

Online-kysely johtoryhmälle. Prosessi voi mahdollisesti sisältää myös yksittäisten johtoryhmän jäsenten arvioinnit (peer review). Johtoryhmän jäsenille raportoivat henkilöt voidaan myös sisällyttää prosessiin.

4

Havainnot, analyysi ja suositukset. Raportit valmistellaan sekä ryhmä- että yksilötasolla.

Ota yhteyttä

Hyvän johtajan ominaisuuksia eivät ole vain määrätietoisuus ja tehokkuus -hänen on myös oltava sopiva haettavaan tehtävään.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme? Ole meihin yhteydessä: