Hallitusten arviointi ja hallitusjäsenten suorahaku


Uutta: Viisi perusteltua syytä kääntyä suorahakukonsultin puoleen hallitushauissa.

Hyvä hallitus katsoo eteenpäin ja
tuo lisäarvoa organisaatiolle

Hyvä hallitus luo yritykselle edellytykset menestykseen. Hyvä hallitus on osaava, riippumaton ja tehokas. Sen kaikkien jäsenten taustat ja osaamiset täydentävät toisiaan luoden lisäarvoa yritykselle.

Me autamme asiakasyrityksiämme rakentamaan ja kehittämään osaavia ja tehokkaita hallituksia hallitustyön kehittämisen ja hallitusjäsenten suorahaun avulla.

Hallitusten arviointi

Ammattimaisesti hoidettu hallituksen arviointiprosessi voi johtaa hallitustyön merkittävään tehostumiseen. Olemme kehittäneet kolmivaiheisen prosessin, jossa arvioidaan hallituksen tehokkuutta ja hallituksen strategista vaikuttavuutta yhtiön liiketoimintaan. Tavoitteena on osaava ja tehokkaasti toimiva hallitus, joka katsoo eteenpäin ja tuottaa organisaatiolle lisäarvoa.

Hallituksen arviointiprosessi sisältää normaalisti seuraavat vaiheet:

 1. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten haastattelut sekä yleensä myös toimitusjohtajan haastattelu. Usein haastattelemme myös yrityksen suurimmat omistajat.
 2. Verkkokysely hallituksen jäsenille. Haastattelujen tulosten avulla räätälöimme hallitustyötä kartoittavan verkkokyselyn yrityksen tilanteeseen sopivaksi.
  Tyypillisesti verkkokysely sisältää seuraavat pääluokat:
  • yrityksen strategia ja riskit
  • hallituksen kytkentä liiketoimintaan
  • hallituksen kokoonpano ja rakenne
  • hallitustyön prosessit
  • hallituksen dynamiikka
  • puheenjohtajan toiminta.

  Verkkokysely -vaihe voidaan korvata syvähaastatteluilla.

 3. Havainnot ja suositukset. Havaintojen ja suositusten tavoitteena on parantaa hallitustyön strategista vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Raportointi ja suositukset annetaan yleensä hallituksen puheenjohtajalle tai hallituksen nimitysvaliokunnalle.

Toimitusjohtajan arviointi

Suoritamme usein toimitusjohtajan työn arvioinnin hallituksen arvioinnin yhteydessä. Toimitusjohtajan arvioinnissa sekä hallitus että toimitusjohtaja arvioivat toimitusjohtajan toimintaa. Tyypillisesti toimitusjohtajan arviointi koostuu seuraavista pääluokista:

 • yrityksen yleistilanne ja suunta
 • strategian kehittäminen ja toimeenpano
 • riskienhallinta
 • johtaminen
 • kommunikaatio ja yhteistyö.

Hallitusjäsenten suorahaku

Hallituksen jäsenen nimittäminen on yritykselle tärkeä päätös. Työskentelemme yhdessä asiakasyrityksiemme kanssa mahdollistaaksemme sen, että heidän hallituksillaan on monipuolinen koostumus osaamista ja kokemusta, joka vastaa yritysten strategisia tarpeita.

Hallitusten nimitysvaliokuntien ja osakkeenomistajien nimitystoimikuntien rooli on muuttunut yhä selkeämmin hallitusten kokoonpanoa ja osaamistarpeita arvioiviksi sekä uusia hallitusjäseniä profiloiviksi. Itse hallitusjäsenten haku annetaan entistä useammin suorahakuyrityksen suoritettavaksi.

Yritysten lisääntyneet governance-vaatimukset ja osakkeenomistajien aktivoituminen korostavat ammattimaisesti ja objektiivisesti hoidettavan hallitusjäsenten haku- ja arviointiprosessin tärkeyttä.

 • Me rekrytoimme hallitusten jäseniä pörssiyhtiöihin, pääomasijoittajien omistamiin yhtiöihin ja perheyhtiöihin.
 • Meillä on vahva suomalaisen markkinan tuntemus, laajat kontaktiverkot ja syvällinen tietämys hallitusjäsenten potentiaalista.
 • Koska hallitustehtäviin osallistuvien toimitusjohtajien ja muun ylimmän yritysjohdon määrä on rajallinen, kartoitamme hallituksiin myös kyvykkäintä potentiaalia, jolla ei ole aiempaa hallitustyöskentelykokemusta. Samalla edesautamme monipuolisten hallitusten muodostamista.
 • Kansainväliset hallitushaut teemme tiiviissä yhteistyössä IMD International Search Groupin kanssa. IMD:llä on yli 40 toimipistettä yli 25 maassa.

Hallitusjäsenten suorahaku sisältää seuraavat vaiheet:

 • Kandidaattiprofiilin määrittely ja research -strategian laadinta
 • Research-vaihe ja ehdokkaiden kontaktointi
 • Ehdokkaiden haastattelut, testaukset ja arviointi
 • Finalistien esittely
 • Asiakkaan suorittamat haastattelut
 • Referenssien tarkistus
 • Ehdokkaan valinta ja esitys yhtiökokoukselle
Klikkaa tästä ja
keskustele kanssamme