Johdon suorahaku


Me löydämme hyvistä parhaat
ja parhaista sopivimmat

Onnistuneet rekrytoinnit ovat organisaation menestyksen kannalta olennaisen tärkeitä. Suorahaku on luotettavin ja tehokkain keino löytää sopiva henkilö johtotehtäviin.

Perehdymme asiakkaamme organisaatioon, sen kulttuuriin, strategiaan ja tavoitteisiin. Selvitämme, minkälaista osaamista yrityksen eteenpäin viemiseksi tarvitaan ja minkälainen henkilö sopii parhaiten organisaation kulttuuriin.

Onnistuneen suorahaun perusta on oikein kohdennettu kandidaattikartoitus. In-house research -yksikkömme on suorahakutoimeksiantojemme sydän ja keskeinen laadun tae. Ehdokkaat, joita lähestymme, luottavat kykyymme tarjota heille uramahdollisuuksia, jotka sopivat heidän tavoitteisiinsa ja kykyihinsä.

Työhistoriaan liittyvät syvähaastattelut, osaamisen ja kokemuksen seikkaperäinen arviointi, työpersoonallisuusarviointi, kompetenssiarviointi ja referenssitarkistukset ovat luonnollinen osa IMS Talentin toteutusprosessia. Arviointimenetelmämme ovat kansainvälisesti tunnettuja ja kaikki konsulttimme ovat menetelmien käytössä sertifioituja ja kokeneita.

Suorahakuprosessimme sisältää seuraavat vaiheet:

  • Kandidaattiprofiilin määrittely ja research –strategian laadinta
  • Research-vaihe ja ehdokkaiden kontaktointi
  • Ehdokkaiden haastattelut, testaukset ja arviointi
  • Finalistien esittely
  • Asiakkaan suorittamat haastattelut
  • Referenssien tarkistus
  • Ehdokkaan valinta

Jokaisella konsultillamme on vähintään 1o vuoden kokemus johtamistehtävistä ja johtoryhmän jäsenenä olemisesta niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä yrityksissä. Research-tiimillämme on yhteensä satojen toimeksiantojen kokemus johdon suorahauista.

Lyhyesti sanottuna: me tunnemme suomalaiset markkinat, yritykset ja johtopotentiaalin.

Klikkaa tästä ja
keskustele kanssamme