Johtoryhmien arviointi ja kehitys


Hyvä johtoryhmä tietää tehtävänsä
ja keskittyy oikeisiin asioihin.
Sillä on yhteinen tavoite ja
sen jäsenet täydentävät toisiaan.

Hyvä ja tehokas johtoryhmä luo lisäarvoa, joka edesauttaa organisaa­tiota menestymään. Se keskittyy oikeisiin asioihin ja tietää, miksi on olemassa. Johtoryhmässä tarvitaan johtamis­ominaisuuksiltaan erin­omaisia yksilöitä, jotka ovat valmiita toimimaan yhdessä joukkueena.

Johtoryhmällä tulee olla kattava kokonaiskuva organisaation toimin­nasta, hyvä ymmärrys omasta tehtävästään sekä kirkas yhteinen tavoi­te. Kokoonpanon tulee olla monipuolinen, jossa kaikki jäsenet täyden­tävät toisiaan ja ovat yhdessä enemmän kuin osiensa summa.

Johtoryhmät ovat erilaisia, ja parhaat johtoryhmät ovat räätälöityjä oman organisaationsa strategian tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi. Me olemme kehittäneet menetelmän, jolla pystymme arvioimaan ja kehittämään johtoryhmiä menestystä tavoittelevien organisaatioiden tarpeisiin.

Johtoryhmien arviointi ja kehittäminen sisältää seuraavat vaiheet:

Aloitus

Henkilökohtaiset haastattelut
Kehittämisalueiden tunnistaminen

Henkilöarvioinnit

Työpersoonallisuuden ja johtajaominaisuuksien arviointi
Henkilökohtaisten motivaatiotekijöiden ja kompetenssien arviointi

Ryhmädynamiikka

Johtoryhmän synergisen toiminnan mittaaminen siihen tarkoitetuilla kansainvälisillä työkaluilla. Johtoryhmän jäsenten luontaisten preferenssien mittaaminen ja ryhmän toimivimman kokoonpanon analyysi.

Johtopäätös

Henkilökohtaisten kehittämisalueiden tunnistaminen
Vahvuudet ja mahdollisuudet ryhmätasolla

Klikkaa tästä ja
keskustele kanssamme