Konsultit

Mimma Silvennoinen
Founding Partner


Mimma on IMS Talentin perustaja. Hän tekee yhteistyötä suomalaisten ja kansainvälisten yhtiöiden sekä pääomasijoittajien kanssa auttaen heitä kehittämään yritysten liiketoimintaa ja johtamista. Mimma keskittyy vaativiin johtotehtävä- ja asiantuntijahakuihin sekä hallitusjäsenten suorahakuun.

Mimma on menestyksekkäästi tehnyt satoja korkeatasoisia suorahakuja eri toimialoille ja toiminnoille. Jo vuosien ajan hän on toiminut luotettuna neuvonantajana yrityksille, jotka rakentavat menestyksekkäitä johtoryhmiä. Mimma on aina ollut aktiivinen ammatillinen verkostoituja. Hän on Board Professionals BPF Finland ryn perustaja ja toiminut sen puheenjohtajana useamman vuoden ajan. Suorahaku-uransa aikana Mimma on luennoinut henkilöstön rekrytointiin ja urasuunnitteluun liittyvistä aiheista useissa eri yrityksissä ja yliopistoissa sekä niiden alumniorganisaatiossa. Ennen IMS Talentin perustamista Mimma työskenteli ulkoasianministeriössä globaalien rekrytointien parissa. Mimma on myös asunut ja työskennellyt New Yorkissa USA:ssa ja Berliinissä Saksassa. Mimmalla on maisterin tutkinto Helsingin Kauppakorkeakoulusta. Mimman työskentelykieliä ovat suomi, englanti, saksa ja ruotsi.

LinkedIn

Twitter

mimma.silvennoinen@imstalent.com
+358 40 5139 139

Mikael Silvennoinen
Partner, Chairman


Mikael on IMS Talentin osakas ja hallituksen puheenjohtaja. Hän työskentelee sekä suomalaisten että kansainvälisten yhtiöiden kanssa auttaen heitä johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisessä. Mikael keskittyy hallitusjäsenten ja ylimmän johdon suorahakuihin sekä hallitusten ja johtoryhmien arviointeihin.

Mikaelilla on mittava kokemus suurten organisaatioiden johtamisesta. Toimiessaan yhden Suomen suurimman listatun pankki- ja vakuutusyhtiön toimitusjohtajana hän on tutustunut monipuolisesti suomalaiseen liike-elämään ja eri toimialoilla toimivien yritysten johtoon ja hallituksiin sekä rekrytoinut ja arvioinut suuren määrän johtotason potentiaalia. Ennen pankkiuraansa Mikael työskenteli rahoituksen johtotehtävissä suomalaisessa listatussa teollisuusyrityksessä, joka on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja. Mikael on toiminut ja toimii edelleen useiden yritysten hallituksissa ja tuntee hallitustyön ja -arvioinnin käytännöt hyvin.

Mikaelilla on maisterin tutkinto Helsingin Kauppakorkeakoulusta. Mikaelin työskentelykielensä ovat suomi, englanti ja ruotsi.

LinkedIn

Twitter

mikael.silvennoinen@imstalent.com
+358 50 1537

Terhi Heikkinen
Managing Partner


Terhi on IMS Talentin osakas. Hän tekee yhteistyötä kansainvälisten ja suomalaisten yhtiöiden sekä pääomasijoittajien kanssa auttaen heitä kehittämään yritysten liiketoimintaa ja johtamista. Terhi keskittyy vaativiin johtotehtävä- ja asiantuntijahakuihin sekä hallitusjäsenten suorahakuun.

Terhillä on noin kahdenkymmenen vuoden kokemus eri toimialoilta yritysten henkilöstöjohtamisesta ja johtoryhmätyöskentelystä sekä yhteensä lähes kolmenkymmenen vuoden kokemus osaamisen kehittämisestä ja vaativista henkilöstövalinnoista ja -arvioinneista.

Ennen siirtymistään IMS:lle Terhi työskenteli Suomessa listatun kansainvälisen urheiluvälineyhtiön henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Tätä ennen Terhi on toiminut listattujen yhtiöiden henkilöstöjohtajana mm. kansainvälisen terästeollisuuden alalla ja suomalaisessa mediakonsernissa sekä globaalissa IT-alan yrityksessä Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan henkilöstöjohtajana. Hänellä on kokemusta myös globaalissa konsultointiyrityksessä sekä juoma-alan yhtiössä henkilöstöjohtamisesta. HR uransa Terhi aloitti suuressa viestintä- ja logistiikka-alan yhtiössä henkilöstön kehittämistehtävissä.

Terhi käyttää työkielenään suomea ja englantia, ruotsi ja saksa sujuvat seurustellessa. Terhillä on kauppatieteiden maisterin tutkinto.

LinkedIn

Twitter

terhi.heikkinen@imstalent.com
+358 400 666 551

Jaani Suominen
Partner


Jaani on IMS Talentin osakas. Hän työskentelee sekä kansainvälisten että kotimaisten yhtiöiden kanssa auttaen heitä kehittämään liiketoimintaa ja johtamista. Jaani keskittyy johtoryhmien arviointiin ja kehittämiseen sekä vaativiin asiantuntija-, johtotehtävä- ja hallitushakuihin.

Jaanilla on mittava kokemus johtamisen kehittämisestä asiakkainaan lukuisat suomalaiset suuret ja keskisuuret yhtiöt. Jaani on erityisen vahvasti ollut mukana kehittämässä johtoryhmien työskentelyn tehokkuutta. Hän on ollut mukana myös muutosjohtamisen- ja resilienssin kehitystyössä sekä yksilö- että ryhmätasolla. Jaani on kokenut liiketoimintasuunnitelmien ja kasvustrategioiden tekijä ja jalkauttaja. Ennen konsultointiuraansa Jaanilla on 16 vuoden kokemus linjajohtamisesta monikansallisista yhtiöistä. Hän on työskennellyt 14 vuotta johtoryhmätasoisissa tehtävissä ja ollut vastuussa useista eri funktioista kuten palvelut, henkilöstöhallinto ja myynti.

Jaani on sertifioitu käyttäjä useissa eri yksilön tai ryhmän kehittämiseen tarkoitetuissa työkaluissa. Hänellä on eMBA ja B.Sc. tutkinnot liikkeenjohdosta. Jaani työskentelee sujuvasti sekä suomeksi että englanniksi.

LinkedIn

Twitter

jaani.suominen@imstalent.com
+358 40 674 4364

Sebastian Lindqvist
Partner


Sebastian on IMS Talentin osakas. Työssään hän keskittyy vaativiin johtotehtävä- ja asiantuntijahakuihin sekä hallitusjäsenten suorahakuun. Lisäksi hän osallistuu hallitusten ja johtoryhmien arviointi- ja kehittämisprojekteihin.

Ennen siirtymistään IMS Talentiin Sebastian työskenteli uravalmennusten ja johtamisen kehittämisohjelmien parissa 13 vuoden ajan. Valmennusten ja avainasiakasvastuiden lisäksi hän on myös johtanut yrityksen outplacement-liiketoimintaa.

Sebastian käyttää työkielenään suomea, ruotsia ja englantia. Hän on opiskellut kehityspsykologiaa Åbo Akademissa ja on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri.

LinkedIn

Twitter

sebastian.lindqvist@imstalent.com
+358 400 668 246

Maikku Laakso
Assignment Manager


Maikku työskentelee IMS Talentissa Assignment Managerina auttaen kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä löytämään sopivimmat kandidaatit johtotehtäviin ja hallituksiin. Maikku työskentelee tiiviissä yhteistyössä konsulttien kanssa ja on vastuussa kandidaattikartoituksista ja kontaktoinneista.

Maikulla on yli 12 vuoden kokemus suorahakualalta. Ennen siirtymistään IMS:lle Maikku on työskennellyt toisessa toimialan johtavista suorahakuyhtiöistä research-tehtävässä tehden lukuisia suorahakutoimeksiantoja useille eri toimialoille tehtävätasojen vaihdellessa vaativista asiantuntijatehtävistä listattujen yritysten ylimpään johtoon asti. Ennen siirtymistään suorahakualalle Maikku on työskennellyt globaalissa ICT-yhtiössä sekä FMCG-sektorilla.

Maikun työskentelykieliä ovat suomi ja englanti. Maikulla on B.Sc. -tutkinto liiketaloudesta ja johtamisen erikoisammattitutkinto henkilöstöhallinnosta.

LinkedIn

maikku.laakso@imstalent.com
+35896940044

Jari Lösönen
Assignment Manager


Jari työskentelee IMS Talentissa Assignment Managerina auttaen kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä löytämään sopivimmat kandidaatit johtotehtäviin ja hallituksiin. Jari työskentelee tiiviissä yhteistyössä konsulttien kanssa ja on vastuussa kandidaattikartoituksista ja kontaktoinneista.

Jarilla on yli 19 vuoden kokemus suorahakualalta. Ennen siirtymistään IMS:lle Jari on työskennellyt kolmessa suorahakualan yrityksessä tehden satoja suorahakutoimeksiantoja useille eri toimialoille tehtävätasojen vaihdellessa vaativista asiantuntijatehtävistä listattujen yritysten ylimpään johtoon asti. Ennen siirtymistään suorahakualalle Jari on työskennellyt HR- konsulttina.

Jarin työskentelykieliä ovat suomi ja englanti. Hän on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta.

LinkedIn

jari.losonen@imstalent.com
+358 9 694 0044

Kristian af Heurlin
Assignment Manager


Kristian työskentelee IMS Talentissa Assignment Managerina auttaen kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä löytämään sopivimmat kandidaatit johtotehtäviin ja hallituksiin. Kristian työskentelee tiiviissä yhteistyössä konsulttien kanssa ja on vastuussa kandidaattikartoituksista ja kontaktoinneista.

Kristianilla on yli 5 vuoden kokemus suorahakualalta. Ennen siirtymistään IMS:lle Kristian työskenteli toisen suorahakuyrityksen palveluksessa, jossa hän toteutti lukuisia suorahakutoimeksiantoja eri tehtäviin, eri aloilla toimiville yrityksille.

LinkedIn

kristian.afheurlin@imstalent.com
+358 9 694 0044