We are looking for a Head of Research for SLS!

We are looking for a Head of Research for SLS!

The Head of Research is tasked with leading, administering and developing the activities of the SLS research sector and is responsible for the preparation of SLS's distribution of project funds, scholarships, grants and prizes. The Head of Research is a member of the SLS management team. Contact our partner Sebastian Lindqvist to hear more!

SLS söker dig som har

  • mångsidig förtrogenhet med universitets- och forskarvärlden, såväl nationellt som internationellt
  • dokumenterat god ledarskaps- och samarbetsförmåga, är utvecklingsinriktad och driftig med god förmåga att verkställa, slutföra och utvärdera verksamhet
  • god kännedom om utvärderingsprocesser inom forskningsfinansiering och erfarenhet av sakkunnigarbete inom dylika
  • engagemang för SLS syfte samt en stark vilja att vara med och utveckla SLS och dess forskningssektor
  • god förståelse för forskningens och de allmännyttiga samfundens betydelse i samhället
  • utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och engelska. Goda kunskaper i andra språk är en merit
  • doktorsexamen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne

IMS Talents Partners hjälper SLS med denna rekrytering så vänligen skicka din fritt formulerade ansökan och CV till Sebastian Lindqvist (sebastian.lindqvist@imstalent.com) senast tisdag 13.2.2024.

Tilläggsinformation ges av:

  • SLS verkställande direktör Björn Teir (tfn 050 553 5108) tisdag 6.2 kl. 14–16 och torsdag 8.2 kl. 13–15
  • IMS Talents Partner Sebastian Lindqvist (tfn 0400 668 246) onsdag 31.1 kl. 11–12 och onsdag 7.2 kl. 16–17